طول درمان ایمپلنت دندان

حداقل زمانی که برای طول درمان ایمپلنت لازم است؟

برای اینکه ایمپلنت دندان محکم شود بدن باید تا سطح ایمپلنت استخوان سازی کند ، که این روند طول درمان ایمپلنت را تعیین می کند.در طی بازه ی ادغام استخوان اگر پیچ ایمپلنت دندان حرکت کند بر اساس فرایندی که به صورت طبیعی در بدن ایجاد می شود مانع از گرفتن ایمپلنت خواهد شد و نرخ شکست ایمپلنت افزایش خواهد یافت.پس یک بازه ی 3 تا 6 ماهه برای طول درمان ایمپلنت دندان بسته به معیارهایی که در هر فرد وجود دارد این زمان طول خواهد کشید.

 

طول درمان ایمپلنت دندان

 

در بررسی های اخیر مشخص شد که استحکام اولیه ایمپلنت دندان نقش تعیین کننده ای نسبت به ادغام آن با استخوان دارد بخاطر همین زمانی که برای طول درمان ایمپلنت داده می شود بر اساس تراکم استخوان ایمپلنت و تعداد ایمپلنت هایی می باشد که به یک دیگر متصل می باشد.

ایمپلنت های تکی در استخوان محکم احتیاج به زمان دارند تا فشار به آن ها وارد نشده که احتمال اسیب دیدن اولیه به کمترین مقدار خود برسد.

تفاوت بین جراحی ایمپلنت یک مرحله ای و جرایحی ایمپلنت دو مرحله ای :

بعد از این که ایمپلنت دندان قرار داده شد اجزای داخلی با پایه ترمیمی یا یک پیچ پوشاننده کاور می شود،پایه ای که وظیفه ی ترمیم دارد از مخاط می گذرد و با آن سازگاری پیدا می کند.پیچی که جهت کاور می باشد با ایمپلنت دندان در یک سطح قرار دارد.بعد از این که ایمپلنت با استخوان ادغام شدند ، جراحی ثانویه جهت برداشتن مخاط و قرار دادن پایه ترمیمی انجام می شود.

در مراحل اولیه ایمپلنت کلیه ایمپلنت ها به صورت دو مرحله ای انجام می شد ، سپس لثه با عمل جراحی به اطراف پایه ترمیمی متصل می شد.مشکل جراحی دو مرحله ای احتیاج داشتن به جراحی های اضافی و به دنبال آن ایجاد برخی مشکلات در بافت لثه است.

وقتی که بافت مربوط به لثه دارای عیب باشد یا این که فرد کاندید چندین دندان نداشته باشد یک بازه ی زمانی برای ادغام شدن استخوان اختصاص داده می شود.

قرار دادن ایمپلنت به صورت فوری(تک مرحله ای )

در این نوع ایمپلنت توجه زیادی به حفظ استخوان توام با کاهش زمان برای طول درمان ایمپلنت دندان می شود به این صورت که ایمپلنت بلافاصله و همزمان در محل دندانی که کشیده میشود قرار می گیرد.این روش از یک سو زمان درمان را کاهش می دهد و از سویی دیگر می تواند میزان موفقیت ایمپلنت را بالا ببرد

 

دکتر سید محمد مهدی اعظمی نژاد

متخصص بیماری های دهان ، فک و صورت