آیا ایمپلنت درد دارد

دندانپزشک در گیشا

2018-09-10T05:23:04+00:00

دندانپزشک در گیشا دندانپزشک در گیشا : پیدا کردن دندانپزشک خوب کار دشواری می باشد، اما در صورتی که بدانید در کجا می خواهید خدمات دندانپزشکی خود را انجام دهید، انتخاب کمی راحت تر می شود. مراقب از دندان ها و رعایت بهداشت دهان و دندان مهم و ضروری می باشد و به افراد توصیه [...]

دندانپزشک در گیشا2018-09-10T05:23:04+00:00

روش کاشت ایمپلنت

2017-08-22T16:17:05+00:00

روش کاشت ایمپلنت روش کاشت ایمپلنت : ایمپلنت فرم ها یا پست های فلزی هستند که با استفاده از عمل جراحی در استخوان فک و زیر لثه جایگزاری می شود. از ایمپلنت می توان به عنوان دندان های اصلی نیز استفاده کرد.   ایمپلنت دندان چیست ؟ ایمپلنت راهی است برای ازبین بردن فاصله ای [...]

روش کاشت ایمپلنت2017-08-22T16:17:05+00:00