روش کاشت ایمپلنت

2017-08-22T16:17:05+00:00

روش کاشت ایمپلنت روش کاشت ایمپلنت : ایمپلنت فرم ها یا پست های فلزی هستند که با استفاده از عمل جراحی در استخوان فک و زیر لثه جایگزاری می شود. از ایمپلنت می توان به عنوان دندان های اصلی نیز استفاده کرد.   ایمپلنت دندان چیست ؟ ایمپلنت راهی است برای ازبین بردن فاصله ای [...]