استراحت بعد از ایمپلنت دندان

نگهداری از ایمپلنت دندان

2018-07-24T13:58:46+00:00

نگهداری از ایمپلنت دندان نگهداری از ایمپلنت دندان : دندان ها تاثیر زیادی بر زیبایی چهره دارد و روش بسیار ایمن برای جایگزینی دندان از دست رفته ایمپلنت دندان است برای داشتن نتایج مطلوب و تسریع در روند بهبودی مراقبت های بعد از عمل ایمپلنت را رعایت نمایید. ایمپلنت دندان پایه ای از جنس تیتانیوم [...]

نگهداری از ایمپلنت دندان2018-07-24T13:58:46+00:00

قبل و بعد از ایمپلنت

2018-07-02T14:04:00+00:00

قبل و بعد از ایمپلنت اقداماتی که قبل و بعد از ایمپلنت که فرد باید انجام شود در جلسه قبل از انجام ایمپلنت دندان توسط دندانپزشک خوب بیان می شود و فرد برای داشتن جراحی ایمن و کسب نتایج مطلوب باید نکانی را رعایت نماید. شما با رعایت نکات می توانید احتمال عارضه ها و [...]

قبل و بعد از ایمپلنت2018-07-02T14:04:00+00:00