پوسیدگی بین دندانی

2018-04-12T13:25:30+00:00

پوسیدگی بین دندانی پوسیدگی بین دندانی یا پوسیدگی بین دو دندان یکی از بیماری های دندانی است که خیلی شایع است و به این خاطر که دسترسی افراد برای خوب تمیز کردن آن محدود است به آن دقت چندانی نمی کنند. انواع پوسیدگی دندان از پوسیدگی های کوچک شروع می شود که غالبا از محل [...]