سفید کردن دندانها

بلیچینگ دندان

2018-09-18T08:40:58+00:00

بلیچینگ دندان چیست ؟ بلیچینگ دندان و یا سفید کردن دندان درمانی است که در آن بد رنگی های دندان و رنگ دانه هایی که به مرور زمان سبب تغییر رنگ گرفتن دندان ها می شود و همچنین بد رنگی های ژنتیکی دندان را برطرف می کند و در نهایت شما دارای دندان هایی زیبا [...]

بلیچینگ دندان2018-09-18T08:40:58+00:00

مراقبت های پس از بلیچینگ دندان

2017-05-31T13:41:44+00:00

مراقبت های پس از بلیچینگ دندان سفید کردن دندانها یا بلیچینگ دندان ، درمانی است که در آن ، رنگ بد دندان و رنگ دانه هایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها می شوند ، که گاهی اوقات این بد رنگی های ژنتیکی بوده را رفع و سفید می کند .یکی دیگر از [...]

مراقبت های پس از بلیچینگ دندان2017-05-31T13:41:44+00:00